Valik tehtud töid

Tallinna Õpetajate Maja ( Muinsuskaitse eritingimused Tallinna Õpetajate Majale – Raekoja plats 14/Apteegi 6/ Vene 5. Majakaja OÜ, 2016)

Tartu Uus Teater (Lai tn 37 hoone eritingimused restaureerimiseks. ARC Projekt OÜ, 2016)

Tartu Ülikooli kirik (Jakobi 1 hoone eritingimused restaureerimise ja ümberehitus-remondiprojekti koostamiseks. ARC Projekt OÜ, 2006)

Koguva küla sadamaala (Muinsuskaitse eritingimused Koguva sadamaala detailplaneeringu algatamiseks ning kalatsehhi kinnistule uusehitise püstitamiseks. Marksi Projekt OÜ, 2008)

Härgla mõis peahoone, park ja allee (Muinsuskaitse eritingimused Härgla mõisa peahoone restaureerimiseks ja remondiks. Muinsuskaitse eritingimused Raplamaal, Juuru vallas asuva Härgla mõisa pargi ja allee restaureerimiseks. Marksi Projekt OÜ, 2007)

Võisiku mõisa peahoone juurdeehitus ( Võisiku mõisa peahoone juurdeehitus. Muinsuskaitse eritingimused juurdeehituse lamekatuse asendamine viilkatusega. Maverick OÜ, 2009)

Hellenurme mõisa vesiveski (Muinsuskaitse eritingimused Hellenurme vesi- ja saeveski ning magasiaida restaureerimiseks. Marksi Projekt OÜ, 2008)

Karula pastoraat (Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks. Maverick OÜ, 2007)

Laiuse kirik (Muinsuskaitse eritingimused Laiuse kiriku restaureerimis-remonttööde teostamiseks. ARC Projekt, 2006)

Valga Jaani kirik (Muinsuskaitse eritingimused Valga Jaani kiriku restaureerimiseks ja remondiks, Marksi Projekt OÜ, 2008)

Sangaste kirik (Muinsuskaitse eritingimused akende, põranda, lae restaureerimiseks ja remondiks ning küttesüsteemide vahetuseks. Maverick OÜ, 2008)

Otepää kirik (Muinsuskaitse eritingimused välisvalgustuse paigaldamiseks. Maverick OÜ, 2008)

Värska õigeusu kirik (Värska kirik. Muinsuskaitse eritingimused akende restaureerimiseks ja remondiks. Maverick OÜ, 2007; Värska Püha Georgiuse kirik. Muinsuskaitse eritingimused hoone remondiks ja restaureerimiseks. Maverick OÜ, 2009)

Mäksa mõisa von Essenite hauakabel (Mäksa mõisa kabel. Muinsuskaitse eritingimused restaureerimiseks ja remondiks. Maverick OÜ, 2008)

Uue-Suislepa mõisa tall-tõllakuur (Tall-tõllakuuri kooli spordihooneks projekteerimise muinsuskaitse eritingimused. ARC Projekt OÜ, 2007)

Alatskivi karjakastell (Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks. Maverick OÜ, 2008)

Kuigatsi moonakamaja (Kuigatsi mõisa moonakatemaja muinsuskaitse eritingimused remondiks ja restaureerimiseks. Maverick OÜ, 2008)

Mooste mõisa kuivati (Endise Mooste mõisa kuivati muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks. Maverick OÜ, 2010)

Taheva kaalukoda (Muinsuskaitse eritingimused hoone remondiks ja restaureerimiseks. Maverick OÜ, 2008)

Valtu mõisa teenijatemaja (Muinsuskaitse eritingimused Valtu mõisa teenijatemaja (1) restaureerimiseks ja remondiks. Marksi Projekt, 2008)

Väiketuru 8, Viljandi (Muinsuskaitse eritingimused hoone katusekorruse väljaehitamiseks. Maverick OÜ, 2008)

Kalevi 52, Tartu (Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja ümberehitamiseks. Maverick OÜ, 2008)

Rüütli tn 22, Tartu (Muinsuskaitse eritingimused katusekorruse väljaehitamiseks. Maverick OÜ, 2010)

Kalevi 17 ning selle kaks kõrvalhoonet, Tartu  (Ajalooline õiend ja arhitektuuriajalooline inventariseerimine. Maverick OÜ, 2008)